Rundslinga
En kultur-historisk vandring

I området finns en rundslinga markerad. Promenaden är 1,5 km lång. Utefter rundslingan hittar du skyltar med frågor. På varje skylt finns en vuxenfråga och en barnfråga. Vuxenfrågorna är öppna, barnfrågorna har tre svarsalternativ och utgör en Tipspromenad. Svar på frågorna finns på nästa skylt. Rundslingan är markerad med en blå färg på träd och med pilar.

Det finns ett flygblad om rundslingan, klicka HÄR för att öppna.